Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Kunigas Juozas Zdebskis

   

  JUOZAS ZDEBSKIS

  Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 d. Marijampolės apskrityje, Krosnos valsčiuje, Naujienos kaime. 1941 m. baigė Krosnos pradžios mokyklą, 1948 m. – Kalvarijos gimnaziją, 1948 - 1953 m. mokėsi tarpdiecezinėje  kunigų seminarijoje. Kunigystės kelią pradėjo 1952 m. rugsėjo 21 d. 1964 m. už mokinių katekizavimą Marijampolės r. prokuratūra patraukė kun. Juozą Zdebskį baudžiamojon atsakomybėn, Marijampolės r. liaudies teismas 1964 m. lapkričio 26 d. jį nuteisė 1 m. laisvės atėmimu.  1969 m. vasario mėn. už SSSR Ministrų Tarybos pirmininkui parašytą pareiškimą dėl padėties Kauno kunigų seminarijoje, trukdymo mokytis didesniam klierikų skaičiui, kunigų trūkumo jam vieniems metams buvo atimtas kunigo registracijos pažymėjimas,  jis neteko teisės oficialiai dirbti kunigo darbą.  Nuo 1971 m. lapkričio 11 d. iki 1972 m. rugpjūčio 25 d. jis dar kartą buvo nuteistas ir įkalintas už vaikų katekizavimą, gyventojų lankymą ir kitą pastoracinį darbą.  Nuo 1973 m. vasaros kun. Juozas Zdebskis buvo  paskirtas Lazdijų rajono Šlavantų parapijos klebonu, kur dirbo 12 metų. 1986 m. paskirtas Lazdijų rajono Rudaminos parapijos klebonu, kur darbavosi iki savo tragiškos žūties.

  Kunigas Juozas Zdebskis ypač rūpinosi jaunuolių religiniu ir patriotiniu ugdymu, organizavo Eucharistijos bičiulių judėjimą, rengė Vasario 16-osios bei kitų  nepriklausomos Lietuvos datų minėjimus. Jo pastangomis buvo suorganizuota pogrindinė kunigų seminarija jaunuoliams, kuriems sovietinė valdžia neleido mokytis veikiančioje oficialiai. Jis aktyviai prisidėjo prie pogrindžio leidinių „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“, „Aušra“ , maldaknygių ir kitos religinės literatūros leidimo, platinimo, perdavimo į užsienį. Kartu su kunigais Alfonsu Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir Vincentu Vėlavičiumi 1978 m. lapkričio 13 d. įkūrė viešai veikiantį Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.

  LGGRTC generalinės direktorės įsakymu 2007 m. kovo 3 d. kun. J. Zdebskiui suteiktas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas (po mirties). Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 1998 m. rugpjūčio 21 d jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.

  Tragiškai žuvo 1986 m. vasario 5 d.

  Palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.

  Juozui Zdebskiui Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2014-01-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-996.


   Grįžti
  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema