Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
SVARBI INFORMACIJA RAJONO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS
2017-09-07

Rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyrius informuoja, jog rugpjūčio 29 dieną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius pasirašė įsakymą Nr. B1-542 „Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo pakeitimo“, kuriame numatyta, jog visos be išimties Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną. Dėl to visi rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys kiaulių laikytojai ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 dienos privalo savo ūkiuose pritaikyti vieną čia išvardintų priemonių:

savo ūkiuose įsirengti biologinio saugumo priemones,

arba paskersti laikomas kiaules savo reikmėms kiaulių laikymo vietose,

arba išvežti jas skerdimui į veterinarijos tarnybos patvirtintą skerdyklą,

arba nugaišinti, jeigu laikomos kiaulės netinkamos skerdimui dėl jų amžiaus, ir jų gaišenas

perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojui.

Atkreipiame dėmesį, jog tie kiaulių laikytojai, kurie nuspręs ir toliau laikyti kiaules, privalo jų laikymo vietose laikytis šių biologinio saugumo priemonių:

Užtikrinti, kad kiaulių laikymo vietoje būtų reguliariai naikinami graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai;

Kiekvienu atveju priimti atskirtą sprendimą dėl asmens patekimo į kiaulių laikymo vietą galimybės, jei per praėjusias 48 valandas jie lankėsi kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar pirminio apdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose;

Uždrausti darbuotojams bei lankytojams įsinešti į kiaulių laikymo vietą gyvūninio maisto;

Uždrausti šerti kiaules maisto atliekomis;

Užtikrinti, kad mėšlas būtų šalinamas reguliariai.

Pagrindiniai reikalavimai kiaulių laikymo vietoms:

Teritorija turi būti reguliariai tvarkoma. Joje auganti žolė laiku nušienaujama, krūmai apkarpomi, medžiai iškertami ir nugenėjami, kad juose sunku būtų veistis graužikams bei kitiems gyvūnams;

Kiaulių laikymo vieta turi būti aptverta tvora, o prie įvažiavimo ar įėjimo įrengti vartai. Tvora ir vartai turi būti įrengti taip, kad į kiaulių laikymo teritoriją negalėtų patekti pašaliniai asmenys, transporto priemonės, laukiniai, bešeimininkiai ar neprižiūrimi gyvūnai;

Kiaules prižiūrintys asmenys ir lankytojai įeitų į kiaulių auginimo zoną ir išeitų iš jos tik per tam skirtą įėjimo bei išėjimo punktą.

Turi būti sudarytos sąlygos, kad įeidami į kiaulių auginimo zoną arba iš jos išeidami kiaules prižiūrintys asmenys ir lankytojai negalėtų išvengti perėjimo per dezinfekcinius kilimėlius, užpildytus dezinfekcinėmis medžiagomis pagal gamintojo instrukciją;

Kiaulių laikytojai kiaules turi ženklinti bei jas registruoti prieš išveždami iš ūkio. Bent vieną kartą per einamųjų metų ketvirčio pirmąjį mėnesį privalo į centrinę duomenų bazę suvesti arba pateikti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lazdijų skyriui duomenis apie laikomą kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą.

Taip pat informuojame, jog Lazdijų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į rajono savivaldybės teritorijoje susidariusią kritinę situaciją, į tai, kad visa savivaldybė patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną, visiems kiaulių laikytojams, kurie nuspręs įsirengti biologinio saugumo priemones kiaulių laikymo vietose, padės nemokamai įsigyti dezinfekcinių kilimėlių dezinfekcijai naudojamo biocidinio preparato „Ecocid S“. (Apie galimybę, iš kur šį preparatą galite atsiimti, informuosime per seniūnijų žemės ūkio specialistus bei kitus seniūnijų darbuotojus).

Atkreiptinas dėmesys, jog ši informacija yra skirta tik tiems kiaulių augintojams, kurie augina iki dešimties kiaulių. Didesnių ūkių savininkai dėl biologinio saugumo priemonių įrengimo turėtų atskirai konsultuotis su valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis