Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Skelbiamas 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas Lazdijų rajono savivaldybėje
2017-09-27

Projekto paraišką gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. Pareiškėjai vykdydami projekto veiklas turi turėti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arbą kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.
Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 2 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 421 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Visos paraiškos, gautos po nustatytos datos, yra nevertinamos. Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Pareiškėjas pateikia:
1. Vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;
2. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;
3. Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Informacija telefonu (8 318) 66143.:

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2016–2018 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis