Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Siūlome darbą socialiniam darbuotojui
2019-05-23

Lazdijų rajono savivaldybės administracija įdarbins pagal terminuotą darbo sutartį Socialinės paramos skyriaus socialinį (-ę) darbuotoją.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo paskyrimo klausimų administravimas.

2. Paslaugų teikimo organizavimas asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, taip pat globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems vaiką.

3. Dalyvavimas įgyvendinant valstybės vaiko teisių apsaugos funkcijas ir bendradarbiavimas su Valstybės vaiko  teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jo įgaliotais teritorijos skyriais.

Pagrindiniai reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą, heraldikos ir atributikos kūrimą, tvirtinimą ir naudojimą, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti.

3. Gebėti:

3.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

3.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

4. Socialinio darbo patirtis būtų privalumas.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu almantas.buckiunas@lazdijai.lt iki 2019-05-31

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis