Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kviečiame tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ir įtėviais
2018-09-05

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras ,,Židinys“ globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) specialistai informuoja, jog spalio mėnesį pradėdami atnaujinti ir trumpesni globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių rengimo mokymai.

 

Jie organizuojami pagal nacionalinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą. GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose. GIMK programa padeda įvertinti, ar asmenys gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ar tam turi reikalingų žinių bei gebėjimų. Labai yra svarbu suprati vaiko raidą, emocijas, patirtą stresą, traumas, krizes. Svarbu ne tik mylėti vaiką, bet reikia turėti žinių, kaip vaiką auginti, ugdyti, kokie vaiko interesai, su kokiomis problemomis jis susiduria ir kaip jas tinkamai išspręsti.

GIMK  mokymai yra nemokami, juos gali lankyti visi norintys asmenys. Programą sudaro 7 grupiniai susitikimai (globėjams, įtėviams) ir papildomi 6 mokymai budintiems globotojams pagal specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas. Mokymai organizuojami vieną kartą per savaitę iki 3 val. trukmės. Mokymai organizuojami visiems asmenims priimtinu laiku.

GIMK programos tikslai:

 1. 1.      Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių įvaikinti, globoti (rūpintis) ar teikti socialinės priežiūros paslaugas pagal penkis gebėjimus:
 • Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
 • Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
 • Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
 • Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
 • Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 •  Parengti asmenis vaiko laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui
 •  Teikti tęstines paslaugas vaikus globojančioms, įvaikinusioms šeimoms ir asmenims.

    GIMK programa:

 • Suteikia žinių, emocinį įsitraukimą, svarstant savo sprendimo tikrumą.
 • Padeda įsivertinti savo gebėjimus ir motyvaciją, užtikrinant vaikui ir šeimai stabilumo, palankios aplinkos sąlygas.
 • Sužinoma globos ir įvaikinimo, pagalbos vaikui ir šeimai sistema, bendradarbiavimo ir bendravimo svarba.
 • Mokymai – tai pagalbos priemonė ketinantiems, globoti, įvaikinti.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“ globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistes Ramintą Mitrikevičienę, tel.: 8 687 39 572, Dovilę Mizerienę, tel.: 8 613 13 706 arba globos koordinatorę Kristiną Rudzinskę, tel.: 8 646 02 487, adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 3 aukštas, 302 kab.

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis