Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Įsigaliojo svarbūs tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai
2018-03-14

2018 m. kovo 8 d. Žemės ūkio ministras įsakymuNr. 3D-142 nustatė šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – 2018 m. balandžio 16 d., o įsakymu Nr. 3D-143 buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Šiais metais paraiškos išmokoms už deklaruotus žemės plotus gauti bus priimamos iki birželio 4 d. Paraiškos, pateiktos nuo birželio 5 d. iki birželio 29 d., bus laikomos pavėluotai pateiktomis ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos bus mažinamos 1 proc.

Jei anksčiau pareiškėjui nepateikus dokumentų iki taisyklėse nurodyto termino, parama jam nebuvo mokama, tai nuo 2018 m. už vėlavimą taikomas išmokų mažinimas. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmoka mažinama 1 proc., tačiau vėluoti galima ne daugiau kaip 25 kalendorines dienas po taisyklėse nustatyto dokumento pateikimo termino pabaigos. Valdymo teisę patvirtinančius dokumentus reikės pateikti, jei pareiškėjas deklaruoja visiškai per praėjusius dvejus metus nedeklaruotus didesnius nei 2 ha ploto naudmenas ir kitus plotus. Valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis paraiškas priimančiam specialistui reikės pristatyti bet kokiu atveju.

Kaip ir anksčiau žemės ūkio veiklą galima įrodyti pateikiant žemės ūkio produkcijos pardavimo praėjusiais arba einamaisiais metais fakto pagrindimo dokumentus arba suteiktų žemės ūkio paslaugų teikimo sutartis, arba ūkio reikmėms išsinuomotos žemės ūkio technikos nuomos sutartis ir atsiskaitymo pagal minėtas sutartis dokumentus, bei jei einamaisiais metais pareiškėjo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), taip pat jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų vidurkio santykis).

Nauja tai, kad pareiškėjai, deklaruojantys 30 ha ir didesnius tiesioginėms išmokoms tinkamus plotus, produkcijos pardavimo, paslaugų įsigijimo ar technikos nuomos faktui pagrįsti taip pat privalo pateikti apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentus – mokėjimo nurodymus su mokėjimo paslaugų teikėjų žyma (jei mokėjimas atliktas elektroninės bankininkystės būdu, mokėjimo nurodymas turi turėti „Įvykdymo datos“ žymą).

Siekiantys kompensacijų už 2017 m. liūčių padarytus nuostolius, žemdirbiai paraiškoje turės pažymėti langelį „Prašau skirti kompensacinę paramą už žuvusius ir (arba) nepasėtus žieminius (kvietrugius, kviečius, miežius, rugius ir rapsus) žemės ūkio augalus“.

Nors žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės nuo balandžio 16 d., tačiau žemdirbius, ketinančius deklaruoti cukrinius runkelius, bulves, morkas, svogūnus, burokėlius ar kitus šakniavaisių ar šakniagumbių plotus, kviečiame pasitikrinti, ar šie laukai nesikerta su erozijai jautriomis teritorijomis. Už šio reikalavimo pažeidimą taikoma 20 proc. sankcija visai paramai, priskaičiuotai pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, t. y. penktadaliu sumažinama visų pareiškėjui priskaičiuotų išmokų suma. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kompleksinės paramos reikalavimai (juos sudaro GAAB ir Valdymo reikalavimai) taikomi visai valdai. Tai reiškia, kad neatsižvelgiant į pareiškėjo norą ar nenorą gauti paramą už lauką, patikros vietoje metu nustačius, jog pareiškėjas augino šakniavaisius ir šakniagumbius lauke, patenkančiame į Dirvos erozijos sluoksnyje pažymėtas teritorijas, bus fiksuojamas pažeidimas ir pritaikyta sankcija. Vienintelis būdas išvengti sankcijos – tai neauginti šakniavaisių ir šakniagumbių laukuose, kurie patenka į Dirvos erozijos sluoksnį, kurį galima pasitikrinti atvykus į seniūniją arba Žemės ūkio ir melioracijos skyrių.

Kaip ir kiekvienais metais pagal pareiškėjų pateiktus duomenis elektroniniu būdu plotus padės įbraižyti ir Paraiškas dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priiminės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus bei seniūnijų žemės ūkio specialistai. Pareiškėjai, norintys savarankiškai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdami vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir užpildyti taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įvesti taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti).

Daugiau informacijos suteiks Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje bei žemės ūkio specialistai seniūnijose. Taip pat visą informaciją galima rasti www.zum.lt, www.nma.lt, www.vic.lt.

Taip pat informuojame, kad kovo 15 d. 14 val. savivaldybės posėdžių salėje vyks seminaras „Tiesioginių išmokų ir su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą administravimo naujovės ir aktualijos“.

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis