Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Pardavusieji medieną ar nenukirstą mišką mokestį turi sumokėti iki liepos 15-osios
2017-07-05

Pagrindiniai faktai:

Gyventojai mokestį privalo sumokėti kalendoriniam pusmečiui pasibaigus – atitinkamai iki liepos 15 d. ir sausio 15 d., juridiniai asmenys - mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 d.1001 – įmokos kodas, kuriuo miško valdytojams reikia sumokėti privalomuosius atskaitymus į biudžetą.Mokesčio mokėti nereikia, jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos: skaldytas malkas, lentas, skiedras biokurui ir kt.

Mokestį už parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką visi miško valdytojai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, moka nuo 2015 m. sausio 1 d.

2017 m. liepos 4 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad iki liepos 15 d. visi miško valdytojai turi deklaruoti ir sumokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, taip pat už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Tai aktualu gyventojams, kurie pardavė medieną ar nenukirstą mišką ir gavo pajamų šių metų pirmajame pusmetyje. Juridiniai asmenys šį mokestį moka kas mėnesį, iki kito mėnesio 15 d.

Kauno AVMI pažymi, kad miško valdytojai gyventojai, kurie nevykdo individualios veiklos ir kurie vykdo individualią veiklą, tačiau nėra PVM mokėtojai ar veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką* turi pripažinti tada, kai pajamas gauna faktiškai.

„Pavyzdžiui, gyventojas 2017 m. kovo mėn. gavo 1200 Eur pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, balandžio mėnesį gavo 1400 Eur pajamų už jo valdomą nenukirstą mišką (iš viso 2600 Eur). Vadinasi, gyventojas iki liepos 15 d. privalo pateikti teisingai užpildytą deklaraciją FR0463 (02 versija) ir iki tos pačios datos sumokėti 5 proc. (130 Eur) privalomųjų atskaitymų. Deklaraciją patogiausia pateikti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą“ – teigia Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Daiva Baniulienė, akcentuodama, jog tais atvejais, kai gyventojai vykdo individualią veiklą ir yra PVM mokėtojai arba savo individualiai veiklai priskiria ir/arba joje naudoja ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas pripažįsta tada, kai žaliavinė mediena arba nenukirstas miškas yra parduoti, t. y. sąskaitos išrašymo dieną.

D. Baniulienė primena, kad miško valdytojai juridiniai asmenys nuo gautų pajamų už parduotą medieną ir nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti bei sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus kas mėnesį iki kito mėnesio 15 d.

Valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką į valstybės biudžetą turi mokėti 5 proc. ir dar papildomai 10 proc. (viso 15 proc.) privalomųjų atskaitymų sumą.

Pernai (už 2016 metus) 1 Lazdijų rajono savivaldybės valstybinio miško valdytojas deklaravo 2,8 mln. Eur pardavimo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką, apskaičiuota 426 tūkst. Eur mokėtina mokesčio suma.

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų mokami į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.

Privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, mokėti nereikia, jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos (medžių stiebų): skaldytas malkas, lentas, skiedras biokurui ir kt. Miško valdytojo pajamos, gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, taip pat nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

Lazdijų rajono savivaldybėje už 2016 metus 49 gyventojai deklaravo 258 tūkst. Eur pardavimo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką, apskaičiuota beveik 13 tūkst. Eur mokėtina mokesčio suma.

Kauno AVMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Iškilus neaiškumams pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

*Žaliavinė mediena - tai miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti. Nenukirstas miškas - augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis