Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Nuotolinis moksleivių mokymas, darželių veikla, maitinimo, neformaliojo švietimo ir egzaminų organizavimas
  2020-03-24  Pasirengimas nuotoliniam mokymui vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis rekomendacijos dėl  ugdymo  proceso  organizavimo  nuotoliniu  būdu. Mokyklos iki kovo 20 d. įsivertino mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti  nuotoliniu  būdu, parengė priemonių planus  ir susitarė  dėl  mokymo  nuotoliniu  būdu  taisyklių.  Iki kovo 27 d. mokyklos parengs ir susistemins skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, mokytojai pasiruoš mokyti nuotoliniu būdu. Mokytojai stebi internetinius mokymus, seminarus, webinarus, komunikuoja tarpusavyje, analizuoja įvairias internetines edukacines aplinkas. Visos mokyklos turi ir naudoja el. dienynus, aktualią informaciją skelbia savo tinklapiuose, naudoja el. paštą, socialinius tinklus, Messenger ir kitus komunikavimo kanalus.

   

  Informacija dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.

  Sudarytos sąlygos nuo 2020-03-23 medicinos ir statutinių pareigūnų vaikų priežiūrai ypatingais atvejais, kai jų tėvai karantino metu privalo dirbti ir vaikų priežiūros neįmanoma įgyvendinti namuose:

  Lazdijų r. mokykloje-darželyje „Kregždutė“ (Kauno g. 23,  Lazdijai) vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei mokinių, mokomų pagal pradinio ugdymo programą. Dėl vaikų priėmimo prašome kreiptis į Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“  pavaduotoją, einančią direktorės pareigas, Daivą Burneikienę.Tel. (8-318) 51 03; (8-318) 51 420; Mob. 8 603 39509, el. p. kregzdute.darzmok@lazdijai.lt

  Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriuje (Ateities g. 1, Veisiejai, Lazdijų r. sav.)  vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Dėl vaikų priėmimo prašome kreiptis į Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktorę Angelę Mizerienę. Tel. (8-318) 540, Mob. 8 602 18 058, el. p. veisieju.gimnazija@lazdijai.lt, angele.mizeriene@lazdijai.lt

  Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriuje (Ežerėlio g.  17, Seirijų mstl., Lazdijų r. sav.) vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Dėl vaikų priėmimo prašome kreiptis į Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorę Zitą Ščerbetkienę.Tel. (8-318) 58 268, Mob. 8 682 43 207, el. p. seiriju.mokykla@lazdijai.lt 

  Mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,  taip pat rengiasi nuo 2020-03-30 pradėti vykdyti nuotolinį mokymą. Iki kovo 27 d. bus išsiaiškintos mokyklų nuotolinio mokymo galimybės ir vadovaujantis rekomendacijomis dėl nuotolinio mokymo,  mokytojams bei tėveliams tariantis tarpusavyje, konsultuojantis,  ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kai kurios ugdomosios veiklos  bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

  Dalis ikimokyklinio ugdymo mokytojų jau dabar bendrauja ir išsibando nuotolinį bendravimą su ikimokyklinukų tėveliais.

  Taip pat informuojame tėvelius, kad mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą švietimo įstaigose dėl karantino nebus mokamas. Ši informacija aktuali tiems tėvelius, kurių vaikų  ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val. per dieną – 8 arba 10,5 val. per dieną.

  Informacija dėl nemokamo maitinimo organizavimo.

  Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose nemokamas maitinimas bus atnaujinamas nuo 2020-03-30 pasibaigus mokinių atostogoms ir prasidėjus nuotoliniam mokymui. Atsižvelgiant į karantino režimo sąlygas ir siekiant išvengti epidemijos plitimo mokiniams ar jų tėvams bus pristatomi  maisto daviniai 2 savaitėms pagal mokyklų nustatytą grafiką. Maisto daviniai bus pristatomi ir ikimokyklinukams, kurių šeimos, savivaldybės tarybos sprendimu, nuo užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje atleidžiamos. Mokyklų darbuotojai vėliausiai iki 2020 kovo 27 d. susisieks su tėveliais ir suderins davinių išdavimo procedūras. Taip pat maisto davinių pristatymo grafikas bus paskelbtas mokyklų internetinėse svetainėse.

  Klausti dėl nemokamo maitinimo galima el. p. asta.zablackiene@lazdijai.lt

   

  Informacija dėl neformaliojo švietimo organizavimo

  Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Lazdijų meno mokyklos ir VšĮ Lazdijų sporto centro auklėtiniai atostogauja, o nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

  Informaciją apie įstaigų darbo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu ir planuojamą vykdyti  ugdymą nuotoliniu būdu Lazdijų meno mokykla mokiniams ir tėvams teikia mokyklos elektroniniame dienyne „TAMO“ ir skelbia mokyklos socialiniame tinkle Facebook.

  VšĮ Lazdijų sporto centras informaciją skelbia savo internetiniame tinklapyje http://lazdijusc.lt/ ir centro socialiniame tinkle Facebook. 

  Laisvieji mokytojai, organizacijos ir įstaigos, vykdančios neformaliojo vaikų švietimo veiklas projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, savo veiklą laikinai sustabdę, t. y.  neformaliojo vaikų švietimo veiklos ir užsiėmimai nevyksta. Apie pasikeitusią situaciją neformaliojo vaikų švietimo teikėjai mokinius, tėvus (globėjus) informuos asmeniškai.

  Klausti dėl neformaliojo švietimo organizavimo galima el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt

   

  Informacija dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščio pakeitimų

  1. 2020 metų kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

  Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vykdymas yra pratęsiamas iki gegužės 15 d.

  Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.

  Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo vykdymas yra pratęsiamas iki balandžio 28 d.

  Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį. Užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių) VBE kalbėjimo dalys bus vykdomos birželio 22 d. Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.

  2. Šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams ir nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) nevyks.

  Dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas būtų išduodamas įrašant metinius įvertinimus.

   

  Klausti dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų galima el. p. jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
  Dalintis
  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema