Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Nuo rugsėjo 1-osios – nauja mokyklų higienos norma
2017-09-29

Nuo 2017 m. rugsėjo  1 d. įsigaliojo nauja pagrindinius mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, įrengimo ir jose vykdomo ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus nustatanti Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Nauja higienos norma papildyta reikalavimu, kad įmonės pirmosios pagalbos rinkinys mokyklos darbo laiku lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti sporto salėje, mokymo kabinetuose, kuriuose atliekami praktikos darbai su konstrukcinėmis medžiagomis, darbai susiję su elektronika, maisto tvarkymu, tekstile.

Praplėstas higienos normos priede nurodytų nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti mokyklų, kuriose vykdomas 7(6)-10 metų mokinių, taip pat mokinių turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sklype ir patalpose sąrašas. Priede nenurodyti augalai, galintys kelti pavojų mokinių sveikatai, gali būti auginami tik mokiniams nepasiekiamose vietose.

Reikalavimas, kad mokymo klasėse ir kabinetuose stalai ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį, papildytas išaiškinimu, kas tai yra taisyklinga sėdinčių mokinių laikysena - sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90° kampu, visa pėda turi remtis į grindis;  stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo  ranka per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90° kampu.

Įsigaliojo nauji reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių naudojimui. Gamtos mokslų kabinetuose, kuriuose atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis, turi būti visų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas, jų saugos duomenų lapai, medžiagos laikomos paženklintose talpose mokiniams neprieinamose vietose ir naudojamos tik prižiūrint atsakingam darbuotojui. Mokiniai turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Higienos normoje nurodytos cheminės medžiagos, kurias naudoti mokyklos sklype ir patalpose draudžiama.

Atkreiptas dėmesys į konstrukcinių medžiagų dirbtuvių grindų dangą – ji turi būti nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrengimų (pvz., staklių) turi būti elektros srovei nelaidūs kilimėliai.

Pasikeitė dirbtinio apšvietimo reikalavimai. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės mokymo klasėje ir kabinete - 300-500 lx,  gamtos mokslų kabinete, mokymo kabinetuose, kuriuose atliekami praktikos darbai su konstrukcinėmis medžiagomis, darbai susiję su elektronika, maisto tvarkymu, tekstile, skaitykloje - 500 lx, sporto salėje – 300 lx, aktų salėje, persirengimo kambaryje, drabužinėje, tualete, duše 200 lx, laiptinėje 150 lx, koridoriuje - 100 lx. Bendram dirbtiniam apšvietimui mokyklos patalpose turi būti naudojamos lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80.

Išskirti reikalavimai šaltojo ir šiltojo metų laikotarpio patalpų oro temperatūrai. Oro temperatūra mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 28°C; sporto salėje ne žemesnė kaip 15°C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 17 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 24°C.

Patalpų ir įrenginių priežiūros reikalavimai papildyti punktu, nurodančiu, kad ant patalpų sienų, lubų neturi būti matomų pelėsių. Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai turi būti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

Pasikeitė ir mokinių ugdymo proceso organizavimo reikalavimai. Per dieną 1 klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 klasėse - 6 pamokos, 5-10 klasėse ir gimnazijos I-IV klasėse - 7 pamokos. Jei ugdymas organizuojamas projekto, kūrybinio darbo ar kt. forma, mokymosi laikas gali būti koreguojamas, tačiau nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min. Šio punkto nuostatos netaikomos mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimams, vykdomiems pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas.

Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums. Pritarus mokyklos tarybai pertraukų trukmė gali būti koreguojama, tačiau pertrauka negali būti trumpesnė kaip 5 min., o pertraukoms per dieną 1–4 klasėse turi būti skiriama ne mažiau kaip 1 val. 10 min., 5–10 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse – 1 val. 20 min.

 

NVSC prie SAM Alytaus departamento Lazdijų skyriaus informacija

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis