Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Norvegijos subsidijų fondas regioniniam bendradarbiavimui paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas
2018-02-27

Š. m. sausio 24 d. EEE ir Norvegijos subsidijų fondas regioniniam bendradarbiavimui paskelbė pirmąjį  kvietimą teikti paraiškas. Minėtas fondas yra skirtas projektams, kuriais stiprinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp donorų šalių, penkiolikos pagalbą gaunančių ES šalių ir dešimt ES nepriklausančių valstybių, tarp jų - Baltarusija, Ukraina ir Rusija.

34,5 milijonų eurų fondas remia bendradarbiavimą pasidalijant žiniomis, keičiantis gerąja patirtimi ir stiprinant gebėjimus šiose srityse:

•Inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas ir konkurencingumas.

•Socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas ir skurdo mažinimas.

•Aplinka, energetika, klimato kaita ir mažo anglies dvideginio ekonomika.

•Kultūra, pilietinė visuomenė, geras valdymas ir pagrindinės teisės bei laisvės.

•Teisingumas ir vidaus reikalai.

Pirmajam kvietimui skirta 15 milijonų eurų. Paraiškų (koncepcijų) teikimo terminas yra 2018 m. liepos 1 d. Projektai turėtų prasidėti 2019 m. ir užbaigti iki 2024 m. balandžio mėn.  30 d.

Remiami projektai turi būti regioniniai, tarpvalstybiniai arba tarpvalstybinio pobūdžio, juose turi būti daug partnerių ir veikla planuojama skirtingose šalyse (mažiausiai 3 šalys: iš kurių ne mažiau  2 šalys iš penkiolikos ES šalių paramos gavėjų sąrašo, kurių 1-a - projekto  pagrindinis partneris).

Maksimalus dalyvių skaičius projekte neribojamas.

Projekte numatytos paramos suma negali būti mažesnė kaip 1 mln.€.

Maksimali paramos suma nėra nustatyta.

Galimi pareiškėjai:

Savivaldybės arba savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos, savivaldos asociacijos.

Apskritys (regionai), apskričių valdomos organizacijos, apskričių asociacijos

Centrinės valdžios institucijų padaliniai, organizacijos ,valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos  finansuojamos arba dalinai finansuojamos iš valstybės biudžeto.

Nevyriausybinės organizacijos Pilietinės organizacijos, Viešosios, pelno nesiekiančios įstaigos ir organizacijos, juridinių asmenų  asociacijos, socialinės organizacijos, labdaros fondai ir organizacijos.

Įmonės, firmos, bendrovės.

Kooperatyvai (vartotojų, namų, gamybiniai).

Socialiniai partneriai (profesinės sąjungos, sektoriniai susivienijimai, asociacijos, prekybos ir amatų rūmai).

Paramos intensyvumas

Nevyriausybinėms organizacijoms: iki 90% projektų tinkamų finansuoti proejkto išlaidų (50% nuosavų lėšų dalies galima kompensuoti savanoriško darbo įnašu).

Projekto partnerių, turinčių universitetų ir mokslinių tyrimų įstaigų statusą, išlaidos :  iki 90% tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ekspertinių partnerių iš šalių paramos teikėjų: iki 100%  tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Kitiems subjektams: iki 85% tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis