Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Nevyriausybines organizacijas kviečiame dalyvauti projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankoje
2018-03-02

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų aprašu, skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerio (-ių) atranką ir priima programų paraiškas.

Galimi partneriai – Lietuvos Respublikos nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Atrankai Nevyriausybinė organizacija turi pateikti savo veiklos programą, kurioje numatoma teikti kokybiškais, kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai pagal šias veiklas:

1. Paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas.

2. Pozityviosios tėvystės mokymai.

3. Psichosocialinė pagalba.

4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

5. Mediacijos paslauga.

6. Vaikų priežiūros paslaugos.

7. Pavėžėjimo paslauga.

Projekto partnerių atrankos programos paraiškos() rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 10V-600 patvirtintu projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašu.

Programos paraiškos turi būti pateiktos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui adresu: adresu: Vilniaus g. 1 (I aukštas, 119 kab.), 67106 Lazdijai, darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 16 d. arba registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 16 d. Paraiškos, gautos pasibaigus nustatytam terminui, nebus priimamos. Registruotu paštu gautas vokas su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta pasibaigus nustatytam terminui, nebus registruojama ir bus grąžinta Nevyriausybinei organizacijai.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas tel.: (8318) 66106, (8318) 51399 arba el. p. soc.parama@lazdijai.lt

Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašas .

Programos paraiška .

Teisės aktai, reglamentuojantys kompleksines paslaugas šeimai:

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 10V-600 „Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 10V-204 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 10V-600 „Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis