Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Lazdijų skyriaus informacija dėl statybos užbaigimo
2017-03-22

„ NEPAMIRŠKIME IŠSITIRTI VANDENĮ PRIEŠ STATYBOS UŽBAIGIMĄ“

 

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas statybos techninis reglamentas STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Nuo šiol Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu būtina pateikti ir geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (toliau – Išvada). Lazdijų rajone šias išvadas teikia NVSC Alytaus departamento Lazdijų skyrius (Gėlyno g. 7, Lazdijai). Išvados teikti neprivaloma, kai jungiamasi prie komunalinių inžinerinių tinklų.

Asmenys, norintys gauti Išvadą, NVSC Alytaus departamento Lazdijų skyriui turi pateikti:

akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolų originalus;

jeigu vandens laboratorinius tyrimus atliko atestuota laboratorija – laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis.

Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado, arba tiesiogiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą.

Remiantis Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ 39p., geriamojo vandens tyrimų minimali apimtis yra:

žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml)

žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);

nitratų kiekis;

nitritų kiekis;

amoniako kiekis;

permanganato indeksas;

savitasis elektrinis laidis.

Atliktų vandens tyrimų rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normą HN24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Primename, kad NVSC Alytaus departamento Lazdijų skyrius (Gėlyno g. 7, Lazdijai) vandens tyrimų neatlieka, tik Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija iš Vilniaus atvyksta dus kartus per savaitę (antradienį ir ketvirtadienį iki 11.30 val.) bei surenka mėginius.

Visų akredituotų laboratorijų sąrašas skelbiamas internete adresu http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos. Šiuo metu duomenų apie atestuotas geriamojo vandens kokybės tyrimus atliekančias laboratorijas, nėra

Statybos užbaigimo procedūrų metu rekomenduojame atlikti geriamojo vandens tyrimus (žarninių lazdelių skaičių 100 ml ir žarninių enterokokų skaičių 100 ml – mikrobinei taršai nustatyti; nitratų, nitritų – toksinių analičių vertėms įvertinti; bendrosios geležies, chloridų, sulfatų kiekį, kvapą) ir tada, kai jungiamasi prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų. Vandens mėginius tyrimams reikėtų paimti iš labiausiai nuo įvado nutolusių vidaus vandentiekio tinklų vietos. Atlikti geriamojo vandens tyrimai patvirtins, kad įgyvendinti projektiniai sprendiniai, užtikrinantys visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Alytaus departamento Lazdijų skyriaus informacija

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis