Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės bazine mokykla paskirta Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija
2019-09-12

Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus, ankstinamas visų brandos egzaminų pasirinkimo laikas, ilginamas brandos darbo atlikimo laikas abiturientams, sudaroma galimybė brandos darbą rinktis III gimnazijos klasės mokiniams.

 

Menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniams reikės pasirinkti jau iki šių metų rugsėjo 25 dienos, o kitus brandos egzaminus –iki spalio 24 dienos. III gimnazijos klasės mokiniai brandos darbą galės pasirinkti iki 2020 metų sausio 15 dienos.

Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III – nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.

Mokinys, norėdamas gauti brandos atestatą, turės išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai.

Bus organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 10 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus bei mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019-2020 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriauspaskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Egzaminus eksternams organizuos Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Vytauto g. 13, Lazdijai, tel. (8 318) 51 456, el. p. lazdiju.mokykla@lazdijai.lt,2019–2020 m. m. brandos egzaminų Lazdijų rajono savivaldybės bazinė mokykla Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėjewww.nec.ltbei Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėjehttp://www.smm.lt. Šiais klausimais galima pasiteirauti ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistės Jūratės Jasiulevičienės 8318 66146, 8 686 52738, el. paštas jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis