Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJA
2017-09-18

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PERKA BUTUS SOCIALINIO BŪSTO FONDUI

Lazdijų rajono savivaldybė perka butus savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu. Socialinių būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Perkamas vienas 2 kambarių butas su patogumais Lazdijų ar Veisiejų miestuose. Butai, su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu, įrengtas pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsiui skirtos patalpos, esamuose ar buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose, kurių baigtumas nėra 100 proc. (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo), kurio patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis, nebus perkami.

Perkant butą, vertinama buto bendro naudingojo ploto 1 kv. m kaina, buto remonto būklė, ar butas su balkonu, ar buto langai su stiklo paketais, taip pat aukštas, kuriame yra butas, ir buto energetinio naudingumo klasė (smulkesnė informacija apie vertinimo kriterijus pateikiama pirkimo dokumentuose, kurie nemokamai išduodami žemiau nurodytu adresu).

Perkančioji organizacija: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kodas 188714992, buveinės adresas: Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8 318) 51460, faks. (8 318) 51 351, el. pašto adresas – info@lazdijai.lt.

Kandidatas, norėdamas gauti pirkimo dokumentus su paraiška dalyvauti derybose, turi kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrių (Vilniaus g. 1, Lazdijai), 218 kab., tel. (8 318) 51 460 ir pateikti prašymą (laisva forma) arba interneto tinklalapyje www.lazdijai.lt. Prašymai išduoti paraiškas dalyvauti derybose turi būti pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus „vieno langelio“ specialistui (Vilniaus g. 1, Lazdijai), 119 kabinete.

Kandidatas turi pateikti paraišką su papildomais dokumentais lietuvių kalba. Paraiškos su visais pridedamais dokumentais užklijuotuose vokuose priimamos iki 2017 m. spalio 30 d. 10 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 202 kabinete.

Kandidatai kartu su paraiška pateikia šiuos parduodamo būsto dokumentus:

Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

Kadastro duomenų bylos kopiją;

Techninius, ekonominius duomenis;

Pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą modernizuotame name).

Pateikia įgalinimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo.

Nurodo parduodamų nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo sąlygas.

Nurodo pradinę kainą.

Nurodo terminą, kada įsigytais nekilnojamaisiais daiktais faktiškai bus galima pradėti naudotis.

 

Lazdijų r. savivaldybės informacija

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis