Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia
2019-10-03

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia

      Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų 135,07 kv. m ploto patalpų Nr. 1-14 (bendras plotas – 53,24 kv. m), Nr. 1-15 (bendras plotas – 20,62 kv. m), Nr. 1-16 (bendras plotas – 10,02 kv. m), Nr. 1-17 (bendras plotas – 11,36 kv. m),  Nr. 1-18 (bendras plotas – 9,29 kv. m), Nr. 1-19 (bendras plotas – 11,44 kv. m), Nr. 1-20 (bendras plotas – 2,21 kv. m), Nr. 1-21 (bendras plotas – 16,89 kv. m) garažo pastate 8G1p (unikalus Nr. 5993-6000-3087), esančiame adresu: Kauno g. 8, Lazdijai,  viešą nuomos konkursą.

         Pradinis turto nuompinigių dydis – 24,84 euro per vieną mėnesį.

         Turto nuomos sutarties terminas – 10 metų.

         Konkurso dalyviai registruojami Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 218 kab., adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai. Registracijos pradžia 2019 m. spalio 11 d. 8.00 val., registracijos pabaiga 2019 m. spalio 29 d. 10.00 val.

        Paraiškos forma (pridedama) patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 5TS-1352 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyti: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu voke pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai.

Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, privalo pervesti pradinį įnašą 74,52 Eur  į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT894010042200010093, esančią Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška dalyvauti konkurse;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai, vyks 2019 m. spalio 30 d. 14  val. adresu: 208 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai. 

Už konkurso organizavimą ir vykdymą atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr.  specialistė Ineta Junelienė (218 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8 318) 51 460).

          Asmuo, atsakingas už turto apžiūrą, - Ineta Junelienė, tel. (8 318) 51 460, el. paštas: ineta.juneliene@lazdijai.lt.  Turto apžiūros data ir laikas – 2019 m. spalio 7, 8, 9 dienomis iš anksto susiderinus su nurodytu atsakingu asmeniu.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis