Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
2018-02-28

skelbia Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikiniems darbams atlikti 2018 metais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Laikinieji darbai organizuojami vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 10V-179 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Laikinieji darbai organizuojami siekiant palaikyti ir stiprinti darbo ieškančių asmenų darbo įgūdžius, suteikti galimybę bedarbiams laikinai įsidarbinti, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atstatyti turimus darbo įgūdžius, kelti motyvaciją dirbti ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, mažinti socialinę-konkurencinę atskirtį, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei.

Į laikinuosius darbus bus nukreipti Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyriuje

įsiregistravę asmenys.

Planuojama įdarbinti 44 darbo ieškančius Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus. Numatoma laikinųjų darbų trukmė vienam asmeniui – iki 6 mėn. (iki 126 darbo dienų).

Laikinųjų darbų laikas nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.

Lazdijų rajono savivaldybėje laikinieji darbai organizuojami Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2018 m., patvirtintoje Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 5TS-1160 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. patvirtinimo“, numatytiems laikino pobūdžio darbams atlikti:

1. Valstybinių parkų teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

2. Savivaldybei priskirtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių, valstybinės žemės (teritorijų) ir kito valstybės turto tvarkymo laikino pobūdžio tvarkymo ir priežiūros darbai.

3. Laikino pobūdžio darbai antrinės sveikatos priežiūros įstaigose.

4. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai teikiant socialinę pagalbą (globą).

5. Laikino pobūdžio archyvinių dokumentų ir kitų dokumentų tvarkymo darbai valstybines funkcijas vykdančiose įstaigose.

6. Vietos bendruomenės socialinės infrastruktūros tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti laikinuosius darbus, paraiškų formas laikiniesiems darbams vykdyti gali rasti Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: www.lazdijai.lt.

Darbdavys turi pateikti 1 originalų paraiškos egzempliorių.

Paraiška su visais pridedamais dokumentais turi būti sunumeruota ir susiūta taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti. Paskutiniojo paraiškos lapo antroji pusė turi būti patvirtinta darbdavio parašu bei antspaudu (jei turi). Paraiška užklijuotame ir antspauduotame voke priimama iki 2018 m. kovo 12 d. 15.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje: Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai. Ant voko turi būti užrašyta „Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijai“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.).

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66158.

PARAIŠKA LAIKINIESIEMS DARBAMS VYKDYTI

LĖŠŲ POREIKIO LAIKINO POBŪDŽIO PRIEMONĖMS ATLIKTI APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis