Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kvietimas bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teikti paraiškas paramai gauti
2020-06-01

 

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5. PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

 

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 13 511,00 Eur.

 

Lėšų paskirstymas Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijoms patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 10V-293

 

 1. Būdviečio seniūnijai – 890,00 Eur;

 2. Kapčiamiesčio seniūnijai – 878,00 Eur;

 3. Krosnos seniūnijai – 821,00 Eur;

 4. Kučiūnų seniūnijai – 768,00 Eur;

 5. Lazdijų miesto seniūnijai – 2066,00 Eur;

 6. Lazdijų seniūnijai – 1543,00 Eur;

 7. Noragėlių seniūnijai  – 852,00 Eur;

 8. Seirijų seniūnijai – 1378,00 Eur;

 9. Šeštokų seniūnijai – 1045,00 Eur;

 10. Šventežerio seniūnijai – 1262,00 Eur;

 11. Veisiejų seniūnijai – 2008,00 Eur.

 

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 300 Eur, didžiausia 2100 eurų. 

Galimi pareiškėjai:

1.  bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

2.  kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

3.  religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjo, teikiama paraiška planuojamos vykdyti veiklos turi atitikti išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas -  Prioritetinės veiklos seniūnijose.

Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano gyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo,  patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 10V-170, nuostatomis. Aprašas. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio  2 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2020 m. liepos 2 d.

 

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino rėžimo paraiškas prašome pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai adresu: Lazdijai, Vilniaus g. 1 (įdėti dokumentus į dėžutę, esančią prie pagrindinio įėjimo į savivaldybės administracijos pastatą) arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui.

Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (Adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF). Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.

Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Su konkursu susijusiais klausimais informaciją teikia:

1. Projekto paraiškos pildymo klausimais – Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Čepononienė, el. p. vaiva.cepononiene@lazdijai.lt; tel. Nr. +370 613 28027

2. Sąmatų sudarymo, lėšų panaudojimo ataskaitų klausimais – Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Ona Nedzinskienė, el. p. ona.nedzinskiene@lazdijai.lt; tel. Nr. +370 610 45 578

 

Nuorodos į dokumentus:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano gyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašas;

 

Prioritetinės veiklos seniūnijose

 

Paraiškos forma ir deklaracija

 

Sąmata

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis