Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir paraiškas

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.3D-403, (toliau – Taisyklės) 27 punktu ir Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiku, patvirtintu LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.3D-933 (2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr.3D-384 redakcija), skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono prioritetiniam ir rezerviniam projektų sąrašams sudaryti.

Vadovaujantis Taisyklių 41 punktu, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius vertins ar projektinis pasiūlymas atitinka nustatytus reikalavimus. Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados forma pridedama.

Su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/lt/ , o su Alytaus apskritimi susiję dokumentai skelbiami interneto svetainės www.lietuvosregionai.lt  skiltyje „Alytaus apskritis" / „Alytaus regiono plėtros taryba" / „Kvietimai".