Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kviečiame teikti projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją paramai gauti
2018-03-07

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Remiamos veiklos:

 ● Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui;

 ● Parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;

 ● Parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 ● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės (bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 000   Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. vasario mėn. 9 d. 9.00 val. iki  2018 m. kovo mėn. 12 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus g. 1-427, Lazdijai. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00  val. iki 15.45  val. VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais:

● VPS pirmininkė Edita Gudišauskienė 8 616 23197,

● Projekto finansininkė Virginija Mazėtienė 8 603 19313,

● Viešųjų ryšių specialistė Edita Savukynaitė 8 607 93668.

Daugiau informacijos čia: http://www.dzukijosvvg.lt/naujiena/1884170973

2018 m. vasario 12 d. 15.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą kvietimą teikti vietos projektus 

pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Renginio metu aptarsime  paskelbto kvietimo Nr. 5 priemonės finansavimo sąlygų aprašą ir vietos projektų paraiškų pildymą.

Informacinis renginys vyks: Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre).

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt arba tel. 860793668

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis