Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kviečiame teikti paraiškas priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti
2018-08-14

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", kuriai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirti 13957 eurai, kviečia teikti projektų paraiškas.

 

Projektus prašome pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 12 val. adresu: Lazdijai, Vilniaus g. 1, 202 kab. arba el. paštu info@lazdijai.lt. Spausdintine forma teikiami dokumentai gali būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (Adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF), ir pateikti el. paštu info@lazdijai.lt.

Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nuostatomis.

Mažiausia vienam projektui skiriama valstybės biudžeto suma yra 300 eurų, didžiausia – 1000 eurų.

Galimi pareiškėjai:

1) bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2) kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

3) religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Su konkursu susijusiais klausimais informaciją teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, el. p.: sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt; tel. (8 318) 66 123.


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašas

Finansuotinos veiklos

Paraiškos forma

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis