Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
KVIEČIAME DALYVAUTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KALĖDINĖS APLINKOS KŪRIMO KONKURSE
2018-12-17
 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 10V-915

 

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KALĖDINĖS APLINKOS KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lazdijų rajono savivaldybės kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja šio Konkurso tikslus, jo organizavimo ir vertinimo tvarką bei kriterijus.

2. Konkursą organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Lazdijų meno mokykla.

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Ugdyti kūrybingumą ir norą estetiškai, patraukliai bei šventiškai puošti aplinką: gyvenamųjų namų, butų, įstaigų, įmonių fasadus ir vitrinas, balkonus, langus.

4. Skatinti privačių valdų ir daugiabučių namų gyventojus, įmones, įstaigas, organizacijas puoselėti šventės kūrimo, aplinkos puošimo ir gražinimo tradicijas.

5. Kurti šventinį įvaizdį, papuošti miestą Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

6. Įvertinti ir išrinkti gražiausiai, išradingiausiai ir šventiškiausiai papuoštus individualius ir daugiabučius namus, įmonių, įstaigų, organizacijų fasadus, balkonus, langus, vitrinas ir teritorijas.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 

7. Konkurso dalyviai:

7.1. valstybinės ir savivaldybės įstaigos ir įmonės;

7.2. individualių ir daugiabučių namų gyventojai;

7.3. verslo įmonės;

7.4. švietimo ir ugdymo įstaigos.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

8. Konkursas organizuojamas nuo 2018 m. gruodžio 17  d. iki 2019 m. sausio 4 d.

8.1. Konkurso dalyvių registracija vyksta nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki 2018 m. gruodžio 27 d.;

8.2. Konkurso dalyviai kalėdines aplinkas puošia iki 2018 m. gruodžio  26  d.;

8.3. Komisija nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 4 d. vykdo kalėdinių aplinkų apžiūras;

8.4. Komisija iki 2019  m. sausio 4 d. susumuoja Konkurso rezultatus ir išrenka nugalėtojus.

9. Informacija apie Konkursą skelbiama Lazdijų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, žiniasklaidoje. Konkurse dalyvauja visi norintys ir  užsiregistravę Konkurso skelbime nurodytais kontaktais. Konkurso dalyviai nurodo tikslų įmonės ar įstaigos pavadinimą bei adresą, daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų adresus bei savo kontaktus.

10. Konkursą vykdo ir laimėtojus nustato Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Lazdijų rajono savivaldybės kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

 

V. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

 

11. Komisija apžiūri ir įvertina užsiregistravusių Konkurso dalyvių papuoštus individualių ir daugiabučių namų gyventojų ir bendrijų, bendruomenių, įmonių, įstaigų ar organizacijų fasadus, balkonus, langus, vitrinas ir teritorijas.

12. Komisija vertina papuoštas:

12.1. valstybines ir savivaldybės įstaigas ir įmones;

12.2. individualių ir daugiabučių namų gyventojus;

12.3. verslo įmones;

12.4. švietimo ir ugdymo įstaigas.

13. Vertinimo kriterijai: 

13.1. objekto puošyba skleidžia Šv. Kalėdų nuotaiką;

13.2. originalumas, išradingumas, kūrybingumas, inovatyvumas;

13.3. pirmenybė teikiama rankų darbo dekoracijoms;

13.4. puošybos kompleksiškumas, stiliaus vientisumas;

13.5. puošybos stiliaus atitikimas reprezentuoja puošiamų patalpų ar erdvių paskirtį;

13.6. objekto matomumas.

14. Vertinimo kriterijų balai surašomi į Konkurso vertinimo lentelę (priedas). Balsuoja visi Komisijos nariai.

15. Susumavus Konkurso rezultatus pagal didžiausią surinktų balų skaičių išrenkami konkurso nugalėtojai. Konkurso dalyviams surinkus po vienodą balų skaičių, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

16. Konkurso metu išrenkama po vieną gražiausiai papuoštą objektą kiekvienoje dalyvių grupėje.

17. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai protokoluojami, sprendimai įforminami protokolu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų komisijos narių.

 

VI. APDOVANOJIMAS

 

18. Nugalėtojai apdovanojami Lazdijų rajono savivaldybės mero padėkos raštais, Lazdijų rajono savivaldybės ir rėmėjų dovanomis.

19. Apdovanojimai vyks Lazdijų meno mokykloje 2019 metų sausio 10 d.

 

DALYVIŲ REGISTRACIJA el. p. neringa.rasiuliene@lazdijai.lt, tel. pasiterauti 8 698 769 10

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis