Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KOVO 11-OSIOS G. 18, ŠEŠTOKŲ MSTL., ŠEŠTOKŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
2017-10-02

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KOVO 11-OSIOS  G. 18, ŠEŠTOKŲ MSTL., ŠEŠTOKŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 10V-1019

Lazdijai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 68 ir 72 punktais ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. rugsėjo 6 d. aktą Nr. TPA-402-(8.18):

           1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo, esančio Kovo 11-osios g. 18, Šeštokų mstl., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami), kurio:

           1.1. planavimo organizatorius – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius;

           1.2. planavimo iniciatorius – Albinas Nevecka;

           1.3. projekto rengėjas – Marius Šumlinskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-810);

           1.4. po projekto parengimo ir patvirtinimo žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, plotas – 0,1683 ha, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), II (kelių apsaugos zonos);

           2. P a v e d u Architektūros ir aplinkosaugos skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt.

           3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Gintautas Salatka

 

Parengė

Mantas Sabaliauskas

2017-09-28

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis