Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
INFORMACIJA apie kaimo turizmo veiklos ūkininko sodyboje (Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.), atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
2017-08-04

 

                                 

INFORMACIJA apie kaimo turizmo veiklos ūkininko sodyboje (Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.), atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Ūkininkas Tomas Dapšas, ūkininko ūkio įregstravimo pažymėjimas Nr. 0161387. Gyv. Medeinos g. 5A, Akademija, LT- 53348, Kauno r. sav. tel. (8-610) 17657, el. paštas. tomas@xtra.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kaimo turizmo veikla ūkininko sodyboje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-07-28 d., savo raštu Nr. (28.4)-A4-7814 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - ūkininką Tomą Dapšį (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

 

 

 Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vy. specialistas Mantas Sabaliauskas

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis