Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto
2017-07-04

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

LAZDIJŲ SKYRIAUS

VEDĖJAS

ĮSAKYMO

DĖL SPRENDIMO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO

PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ PROJEKTAS

2017 m. birželio d. Nr. 4VĮ- -(14.4.2.)

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429, bei veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įgaliojimą Nr. 1Į-81-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“ ir atsižvelgdama į Albino Stabingio 2017 m. birželio 20 d. prašymą:

N u s p r e n d ž i u pradėti rengti Albino Stabingio nuosavybės teise valdomo 0,7655 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5945/0003:341), esančio Prapuntų kaime, Šventežerio seniūnijoje, Lazdijų rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslas – parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. Planavimo organizatorius – Albinas Stabingis.

N u r o d a u įsakymo projektą skelbti ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje, Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Šventežerio seniūnijos skelbimų lentoje. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus galima iki 2017 m. liepos 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriui, Vilniaus g. 1, Lazdijai, bei telefonu 8706 85583 ir el. p. lazdijai@nzt.lt

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Vedėja Audronė Gerasimovienė

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

LAZDIJŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS

PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2017-06-30

(skelbimo data)

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

5945/0003:0341

Alytaus apskr., Lazdijų r. sav.,

Šventežerio sen., Prapuntų k.

0,7655

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Albinas Stabingis

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=285875b05a5711e786d2843829e6e941.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis