Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 45, Veisiejuose, butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui
2017-03-29

Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, 4.85 straipsnio 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vytauto g. 45, Veisiejuose, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo atsistatydinimo iš pareigų, 2017 m. kovo 14 d. išleido įsakymą Nr. 10V-280 „Dėl daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 45, Veisiejuose, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu organizavimo“, kuriuo organizuoja daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vytauto g. 45, Veisiejuose, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo, ir įgalioja Robertą Grigą, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistą, teisės aktų nustatyta tvarka iki 2017 m. gegužės 15 d. rengti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vytauto g. 45, Veisiejuose, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo.

Informaciją teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas tel. (8 318) 66 158, mob. tel. 8 615 87 570, el. paštu robertas.grigas@lazdijai.lt.

Ekonomikos skyriaus informacija

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis