Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Informacija apie darbo užmokestį
 Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2015)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2015 m.

Pareigybių skaičius (2016)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016 m. IV ketv.
     VALSTYBĖS POLITIKAI
 Savivaldybės meras  1   2332,04  1 2771,82 
 Savivaldybės mero pavaduotojas 1  2122,63   1  2309,85 
     POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Mero patarėjas   1  993,90  1 1170,59 
 Mero padėjėjas  1 845,34   1  909,32
 Savivaldybės administracijos direktorius  1 1501,45   1 1772,19 
 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  1  1277,81   1 1623,55 
     KARJEROS VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Skyriaus vedėjas  15 1215,25   15 1286,31
 Skyriaus vedėjo pavaduotojas  4  914,94   5 987,81
Seniūnas 12 836,89 11 839,13
 Vyriausiasis specialistas  33 743,69   34 851,80
Vyresnysis specialistas 2 677,56 1 821,01
Savivaldybės gydytojas 1 851,90 1 851,90
     DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Vadovas   1 481,32   1  576,88
Vyriausiasis specialistas 13 489,00   13   507,61
Vyresnysis specialistas 15 391,92   14   421,12
Specialistas 15 485,78   14  495,54
Socialinis darbuotojas 13 496,86   13   589,27 
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistas 0  -  2 532,50 
Vyresnysis buhalteris 13  477,94 13  500,74 
Vyresnysis archyvaras 3  518,21 492,54 
Sekretorius 2  390,00  1 449,66
Referentas 0  - 1 476,88
Darbininkas 25 327,98   25 383,14 
Kapų prižiūrėtojas 15 333,67   15 380,00 
Vairuotojas 4 398,36  4 474,59
Skyrininkas 7 403,23   0   -
Ugniagesys 46 379,79   0   -