Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

Balandžio 4–6 d. VDU Žemės ūkio akademijoje (Akademija, Kauno r.) vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2019“. Parodoje dalyvaus virš 300 įmonių ir organizacijų, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų.

Šįmet Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimeliuose akcija „Darom“ skelbiama balandžio 27-ąją 10 val. Dvyliktą kartą rengiamos nacionalinės talkos organizatoriai sykiu siūlo pagalvoti apie kiekvieno gyventojo asmeninę atsakomybę savo aplinkai.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkursą.

Programas teikiamos vadovaujantis Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 10V-815 „Dėl Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome programas pateikti iki 2019 m. birželio 21 d. (įskaitytinai).

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, rėmimo konkursą.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursą.

Programas teikiamos vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10V-338 „Dėl Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome programas pateikti iki 2019 m. balandžio 24 d. (įskaitytinai).

Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

 1 ... 4 5 6 7 8 9 10