Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

Nuo rytdienos,  birželio 1 d., švelninami reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo veikloms ir vasaros stovykloms. Jie patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nebelieka reikalavimo laikytis 1 metro atstumo vienas nuo kito, vienam asmeniui nebėra būtina užtikrinti ne mažesnį negu 5 kv. metro plotą. Panaikinamas reikalavimas, kad vienoje grupėje veiklose gali dalyvauti iki 15 vaikų.  Darbuotojams nebeprivaloma dėvėti veido kaukių. Nebėra ribojama, kad darbuotojo kontaktas su vaiku truktų iki 15 min. Ir toliau turės būti laikomasi vaikų grupių izoliacijos principo, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose ir išvengtų skirtingų grupių  kontakto tiek patalpose, tiek lauke. Vengtinas kontaktas su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis, o jeigu to padaryti neįmanoma, reikia riboti kontakto laiką. Taip pat išlieka galioti reikalavimai, kad neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai, vėdinamos patalpos, dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai. Išlieka galioti tie patys reikalavimai vaikų maitinimui.

 

Lietuvos vyskupų konferencija informavo, kaip pamaldos ir sakramentų teikimas vyks po birželio 1 dienos, laisvėjant karantino reikalavimams:  svarbiausia - bažnyčiose turi būti laikomasi saugus atstumo tarp žmonių. Laidotuvių metu parapijų klebonai gali leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra išlaikomas saugus atstumas.  Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų klebonai sprendžia individualiai kiekvienu atveju. Pirmoji  Komunija gali būti teikiama nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d. Tai turi būti atliekama saugiai – kunigai ir katechetai besiruošiantį sakramentams jaunimą turi pamokyti, kaip priimti šv. Komuniją į ranką. Religines procesijas galima rengti laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos apribojimų renginiams. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Pustrečio mėnesio kiekvieną vakarą, 20 valandą, skambėjo bažnyčių varpai, kviesdami  jungtis bendrai maldai namuose, kad koronavirusinė infekcija būtų įveikta.  Nuo birželio 1 d. varpais skambinama nebebus, bet ir toliau esame kviečiami jungtis į bendrą maldą ta pačia intencija. Kaip informavo Lazdijų dekanato dekanas Vytautas Prajara, tradicinių Sekminių atlaidų, kurie Metelių parapijos  Kryžių šventovėje vykdavo kasmet  birželio pradžioje ir sutraukdavo šimtus tikinčiųjų, šiemet  nebus.  Tačiau kita didžioji Kryžių šventovės iškilmė –  šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai liepos pradžioje – jau planuojami.

 

Šiandien vyko rajono savivaldybės tarybos 12-asis posėdis. Po ilgo laiko tarybos nariai vėl rinkosi posėdžių salėje, tačiau posėdžiavo su kaukėmis, sėdėdami saugiais atstumais. Apsvarstyti 25 klausimai. Priimti sprendimai turės didelės įtakos daugeliui rajono gyvenimo sričių, jų kokybės gerėjimui:

Patvirtintas  COVID-19 ligos sukeltų padarinių Lazdijų rajono savivaldybėje poveikio mažinimo trumpalaikių veiksmų planas. Jame numatytos priemonės, skirtos rajono savivaldybės verslo subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms, gyventojams. Šį planą, išanalizavusi rajone karantino metu  susidariusią situaciją, parengė savivaldybės merės A. Miškinienės potvarkiu sudaryta darbo grupė. Bendra plane pateiktų priemonių įgyvendinimui numatomų lėšų suma siekia 130 tūkst. Eur. Su planu galite susipažinti čia:  www.lazdijai.lt/lit/Del-covid-19-ligos-sukeltu-padariniu-lazdiju-rajono-savivaldybeje-poveikio-mazinimo-trumpalaikiu-veiksmu-plano patvirtinimo/8/159/41255475.

Vyriausybės inicijuota padėkos akcija „Ačiū, Lietuva“ pirmadienio vakarą suvienys visą šalį, o jos metu skambanti muzika simbolizuos padėką visiems, padėjusiems kovojant su COVID-19. Padėką, prie akcijos prisijungę Lazdijai, skiria ir visiems rajono gyventojams už susitelkimą ir pagalbą vienas kitam.

 1 2 3 4 5 6 7 ... 16