Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 38
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 38 posėdis
Posėdžio data 2018-05-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 "DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1363) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL 2018 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1365) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1349) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1371) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1350) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-151 "DĖL ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1358) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "TVARUS UŽIMTUMAS LAZDIJŲ IR PUNSKO BENDRUOMENĖSE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1373) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SEIRIJŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ SAVIRAIŠKOS IR UŽIMTUMO STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1347) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BENDRUOMENĖ VIENA ŠEIMA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1348) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "ČIA GYVENAME - ČIA BENDRAI VEIKIAME" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1361) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KAPČIAMIESČIO BENDRUOMENĖS NAMŲ ĮRENGIMAS PRITAIKANT VISUOMENĖS POREIKIAMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1360) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE "PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1372) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1356) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1351) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1343) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1183 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1346) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-1359) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-1342) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-615 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1344) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-1355) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TRIJŲ KAMBARIŲ BUTO NR. 37 SU RŪSIU R-59, ESANČIO DZŪKŲ G. 9, LAZDIJUOSE, PARDAVIMO (Nr. 34-1352) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPOS NUOMOS (Nr. 34-1362) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 PANAUDOS SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO (Nr. 34-1357) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-246 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1353) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-1354) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1366) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1367) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL 2018 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1365) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1364) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (Nr. 34-1345) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2018 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1368) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1366) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL SUTIKIMO PERDUOTI VALSTYBĖS TURTĄ VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS (Nr. 34-1369) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VŠĮ A. KIRSNOS DVARO PAVELDO IR TURIZMO CENTRO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-1370) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ (Nr. 34-1374) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška