Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
 • Buhalterinės apskaitos skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Civilinės metrikacijos skyrius
 • Dokumentų ir informacijos skyrius
 • Ekonomikos skyrius
 • Finansų skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Investicijų skyrius
 • Juridinis skyrius
 • Socialinės paramos skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Ūkio tarnyba
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Dokumentų ir informacijos skyrius
  Ekonomikos skyrius
  Finansų skyrius
  Juridinis skyrius
  Savivaldybės gydytojas
  Socialinės paramos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
  • Mero padėjėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Grupės, frakcijos, opozicija
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 30
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 30 posėdis
  Posėdžio data 2017-09-22 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Registruota
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1043) G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ (Nr. 34-1027) 8292_Konsoliduotu biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 8293_Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys_2016 Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-761 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1049) V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LAZDIJŲ MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1030) V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR PLANO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO (Nr. 34-1033) V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-823 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2017-2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1041) V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-732 "DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1036) V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL MAKSIMALAUS TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-1042) L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 8299_34-1039 L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO (Nr. 34-1040) L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL ATSTOVO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ (Nr. 34-1032) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1439 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1044) K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL TERVOS MIESTO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-1028) 8303_Bendradarbiavimo sutartis su Estijos Terva miesto sav V. Pilvinis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1037) 8306_Sutarties projektas V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1001 „DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO A. Kimbirauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1048) A. Kimbirauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1031) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. KAPČIAMIESČIO MSTL. SODŲ G. 10, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1035) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1047) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL GYVENAMOJO NAMO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. KROSNOS MSTL. ATEITIES G. 9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1046) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1034) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL BUVEINĖS ADRESO SUTEIKIMO (Nr. 34-1026) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 DĖL PRITARIMO PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DĖL VEŽĖJO (OPERATORIAUS) PARINKIMO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYTI PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1029) 8310_Prel. sut. dėl Vezėjo J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  Papildomi klausimai
  29 DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO-ĮSTAIGOS, GARAŽŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ M. VILNIAUS G. 12, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1038) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. ARADNINKŲ K. 7, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1045) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-1050) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-1051) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI (Nr. 34-1052) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1053) J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1054) Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema